Dad, why do we always use .NET ?

I’m not a big fan of JAVA but this movie is brilliant.

The origin of Vuvuzela

Got annoyed with the sound of Vuvuzela in WorldCup season? Ever wonder where Vuvuzela comes from?

But first, take a look at Vuvuzela and see yourself how it looks like the old days.

And this is the origin of Vuvuzela:

HTTP Tunnel Solution for Mac OS X

Mac OS X shipped with a pre-installed version of OpenSSH so you don’t have to look for a http tunnel utility.

In order to create a http tunnel, simply open your Terminal app and issue the command below:

ssh -D port-number username@server-ip-address

in which port-number is the port number of your PC that you want to bind.  Domain name can be used instead of server IP address.

To fake IP, simply use 127.0.0.1:port-number that you specified in the command above.

Nhật ký

2h sáng. Vo ve vo ve. Cái lỗ thủng trên màn to bằng nắm tay, muỗi vào thả giàn, ghét mấy con muỗi đéo tả được, hôm nay mới tả được. Cố gắng bắt 1 con to nhất, ru ngủ cho nó, rồi ngồi kêu vo ve bên tai. Con muỗi mắt thâm quầng, lảo đảo bay đi…

4h sáng. Tén ten tẻn tèn ten. Có tin nhắn. Giật mình thức giấc. “…tắt đèn sớm, nhớ uống thuốc ngủ nhé…”. Được quan tâm hạnh phúc đến phọt nước mắt…

7h, quáng quàng dậy, hôm nay phỏng vấn ở công ty mới, lần mần nghĩ đến đợt thử việc trước ở Mai Linh, trong giấy báo trúng tuyển có ghi “Chỉ đeo cà vạt xanh”, thế mà lúc đến thấy chúng nó còn mặc cả quần áo. Bị đuổi trong nhõn 1 ngày, nghĩ đến mà rùng cả mình…

8h, hối hả đến nơi, rồi cũng đợi được đến lúc vào phỏng vấn, thằng già nhăn nhở hỏi ” Quan hệ với đồng nghiệp?”, lạnh lùng trả lời : ”Tuần 2 lần, tuần khỏe có khi 3 lần”, thằng già trợn mắt, chắc nó tiếc cái tuổi thanh xuân.

10h, đọc báo, ”Chen lấn lên xe, 2 thanh niên tử nạn“, nhìn kĩ lại thì đúng cái bến xe buýt hôm qua mình đi, đúng số hiệu xe ấy, đúng 2 cái đứa bị mình ủn xuống lúc xe sau trờ tới, thật là trùng hợp…

12h trưa, cơm. Sao bây giờ cái gì cũng có chất bảo quản, lẳng lặng gọi về cho bu xin ít rau củ cải thiện: ”bu nhớ gửi cho con cái loại toàn phân tươi í nhé, ăn phân hóa học sợ lắm…” bu già ậm ờ, không biết có nghe rõ không, thương bu già thắt ruột.

14h, đi họp phụ huynh cho thằng cháu, nghe bác hội trưởng phăm phăm phát biểu: ”tôi đánh giá lớp ta, các cháu trai ai cũng có tinh, ấy là cái tinh thần học tập…” , tỉnh dậy nước dãi vòng quanh mép, lớp chỉ còn lác đác vài người…

17h, tắc đường, nan hoa cắm đầy vành, đầu lênh láng tóc. Đứng im hít khói xe nhám phổi, lắp cánh bay thì sợ quýnh dây điện chết còn đau đớn gấp bội. Cam chịu cam chịu…

20h, trà đá, thấy 1 thằng choai choai đi xe wave tàu, giật túi của chị lao công rồi phóng vèo qua chỗ mình, tiện cốc trà đá tạt thẳng vào mặt nó. Thằng choai choai cắm đầu vào cột điện, mình đứng dậy bỏ đi, phần vì ngại lên báo, phần vì cảm thấy trên đời còn nhiều việc anh hùng hơn thế. Lúc sau chạy ra xem, vẫn thấy chị lao công đứng lải nhải: ”thằng khốn nạn nào tạt nước vào mắt con bà….”

22h, giặt quần áo. Nhớ hồi xưa ba hay nói, nếu con chăm chỉ, con sẽ có tất cả. Đúng là sau này có thật, 2 đôi tất, 1 đôi là tất Cả, to hơn, đôi bé gọi là tất Thứ, để đi luân phiên trong 6 cái mùa đông.

23h, xem tivi, chẳng hiểu chương trình nói về cái gì, chỉ biết mang máng anh Vương nào đấy làm mất nỏ thần của cơ quan, không báo công an, cũng không kêu tài vụ xuất tiền mua đền cái khác, lẳng lặng bỏ trốn cùng con gái. Trộm nghĩ về cái tính vô trách nhiệm của người Việt..

Lại đêm, ném cái dép sang mái nhà hàng xóm, ồn ào, nghe loáng thoáng “…1h rồi mà đ. cho người ta ngủ à..”, chỉnh lại đồng hồ rồi thiếp đi lúc nào không hay…


Speed Download and Chrome Integration

via Yazsoft


How to Cut/Paste in Finder

Hold Command button while drag and drop your files/folders between different partitions to perform Cut and Paste. This will remove the sources files after copying is done.


Change default window size of Finder

Go to Finder, select a new folder window from the File menu. Hold down Option key as you drag to resize.


PyRoom – WriteRoom for Linux

PyRoom is a free editor that stays out your way – and keeps other things out of your way, too. As a fullscreen editor without buttons, widgets, formatting options, menus and with only the minimum of required dialog windows, it doesn’t have any distractions and lets you focus on writing and only writing.

via PyRoom’s Homepage

Top Paid Apps for Mac OS X Users

I’ve compiled the list of top paid apps out there for Mac users. Most of the apps are Tiger and Leopard compatible. I tried my best to list out ‘all the best apps’ but couldn’t avoid missing some. So feel free to list ’em in the comment section below.
For those who looking for great, free Mac apps, be sure to take a look at OpenSourceMac
Last updated: May 30th 2010. LaunchBar, TimeBoxed, Fontcase, Little Snitch, BusyCal added to the list.

Productivity

things for mac

Things

A beautiful task manager from Cultured Code. Let you organize your to-dos with tag, recurring supported within Projects and custom Areas of Responsibility. Also has an iPhone app with syncing. Syncing in the cloud is on the way.

omnifocus

OmniFocus

An awesome product from OmniGroup, OmniFocus is designed to quickly capture your thoughts and allow you to store, manage, and process them into actionable to-do items. In comparison with Things, I can’t say which one is superior.

the hit list for mac

The Hit List

Forget what you need to do with confidence. The Hit List is a simple, yet sophisticated application to manage the daily chaos of your modern life. Based on the simple concept of making lists, The Hit List lets you plan, forget, then act when the time is right.

1password for mac

1Password

1Password can create strong, unique passwords for you, remember them, and restore them, all directly in your web browser.

timeboxed for mac

TimeBoxed

TimeBoxed is a timer application, for Mac OS X with Growl supported. The first timer that helps you focus on what matters to you

launchbar for mac

LaunchBar

LaunchBar is a smart and powerful, keyboard driven productivity utility that provides instant access to your applications, documents, contacts and calendars, bookmarks and history, to your iTunes and iPhoto library, to search engines and so much more – just by typing short abbreviations.
Alternative open-source app: Quicksilver

Email Clients

postbox email client

Postbox

Powered by an ultra-fast email engine and a sharp-looking, intuitive interface, Postbox will help you focus, save time, and get more done. You can save $10 when buying via my referral link.

Mailplane email client

Mailplane

Get Gmail out of the browser tab and start saving time. Mailplane supports many features such as drag and drop attachments, multiple Gmail accounts, link Gmail conversation with Mac documents, etc…

Calendar

busycal app

BusyCal

BusyCal is a desktop calendar that provides seamless calendar sharing and enhanced productivity tools for workgroups and individuals.

Twitter Clients

tweetie for mac

Tweetie

“Tweetie’s interface is so clean you would think it came straight out of Apple headquarters.” via Wired.
Free app is available with ad-supported..

twitterific for mac

Twitterific

A Twitter client from Potion Factory with slick interface.
Free app is available with ad-supported.

Office Suite

numbers for mac

Apple iWork

Documents, Speedsheets, Presentations. The Mac way. Compatible with Microsoft Office documents.

ms office for mac

Microsoft Office for Mac

Bring the most popular office suite in the world to Mac.

Desktop Blog Editors

blogo for mac

Blogo

With a simple, intuitive interface and support for WordPress, Blogger, Typepad, Typo, Drupal, Joomla, and Expression Engine, Blogo is the best way to maintain your blog and spread the word with Twitter, Ping.fm and other supported services. Its UI is remarkable. Blogo is my blog editor of choice.

marsedit for mac

MarsEdit

Compatible with many different blogging systems, WordPress, Blogger, Tumblr, for example. One of the best blog editor out there.

Development Tools

coda for mac

Coda

The one-window web development tool from Panic. Featuring built-in text editor, file transfer, svn, CSS, terminal, etc…

cssedit for mac

CSSEdit

Winner of Apple Design Award 2007 for Best Developer Tool. Best CSS editor out there.

textmate for mac

TextMate

The missing editor for Mac OS X. A must-have app for developers. Alternative: TextWrangler (open-source)

espresso for mac

Espresso

Another awesome app from MacRabbit – the creator of CSSEdit. A all-in-one app to create, preview and publish your website.

FTP Client

transmit for mac

Transmit

The best FTP client around. Featuring everything you expect from a FTP Client: FTP, SFTP, Amazon S3, WebDAV, synchronization and more. You can also try the open-source FTP client Cyberduck, which is comparable to Transmit.

Utilities

little snapper for mac

Little Snapper

A great tool to capture your desktop, webpages with built-in vector-based annotation tools for editing. You can easily share your snaps with friends via Flickr, FTP, SFTP.

textexpander for mac

TextExpander

TextExpander saves you countless keystrokes with customized abbreviations for your frequently-used text strings and images.

speed download for mac

Speed Download

An ultimate download manager + accelerator for Mac OS X. Speed Download is great alternative for those who miss Internet Download Manager on Windows

istat menus for mac

iStat Menus

iStat Menus puts a collection of live-updated status icons in your menubar that help you keep track of what your system is up to and how its resources are being allocated.

candybar for mac

CandyBar

A great app for changing system icons as well as managing your icons, with a smooth, unified interface.

fontcase for mac

Fontcase

Fontcase is a font management application that provides an elegant and powerful workflow to help you organize the fonts you have installed on your system.

Security Tools

little snitch for mac

Little Snitch

A firewall protects your computer against unwanted guests from the Internet. But who protects your private data from being sent out? Little Snitch does!!

Khủng long con ham ăn (aka Muka Muka Paradise)

Nhớ lại 1 thời xa xưa ; )

15 episodes, AVI format – 120 MB/episode

Download Links: Megaupload (Folder)