Oct 9th Log


– Đi ăn trưa với anh Te lần cuối trước khi anh về vn. Đưa ra sân bay, cũng hơi ngậm ngùi tí :”. Quen biết chắc cũng đc khoảng 2 năm đấy nhỉ =D.
– Về nhà định dọn nhà tí nhưng làm biếng. Thôi để đến tối làm vậy.
– Lâu rồi ko viết blog. Định bụng đêm nay sẽ viết 1 bài. Chủ đề thì vẫn đang nghĩ =D . Chắc sẽ là 1 bài về  “những thói quen của tớ”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s