Fringe Season 1 (TV Series)


Dạo này đang xem Fringe – 1 series khoa học giả tưởng Mỹ. Series này vẫn đang được tiếp, hiện tại đang phát sóng season 2. Ai thích xem thì download nhé.

Episode 01 http://www.megaupload.com/?d=SLJGELHE
Episode 02 http://www.megaupload.com/?d=Y3CZ4L7Y
Episode 03 http://www.megaupload.com/?d=6XE8RSM8
Episode 04 http://www.megaupload.com/?d=5SCGFHJW
Episode 05 http://www.megaupload.com/?d=SUFG3YFB
Episode 06 http://www.megaupload.com/?d=FY1KW5A7
Episode 07 http://www.megaupload.com/?d=9YDMD1VF
Episode 08 http://www.megaupload.com/?d=ZI8L8N90
Episode 09 http://www.megaupload.com/?d=FH4VQ5YR
Episode 10 http://www.megaupload.com/?d=JXWF7M2E
Episode 11 http://www.megaupload.com/?d=F7TFOURX
Episode 12 http://www.megaupload.com/?d=TIW8Z2ZA
Episode 13 http://www.megaupload.com/?d=IPE3I0K0
Episode 14 http://www.megaupload.com/?d=TPOIK5Y6
Episode 15 http://www.megaupload.com/?d=1565JRCY
Episode 16 http://www.megaupload.com/?d=2JOC9BS4
Episode 17 http://www.megaupload.com/?d=QLKLHYLP
Episode 18 http://www.megaupload.com/?d=1ZYULQBE
Episode 19 http://www.megaupload.com/?d=VBFHKSSA
Episode 20 http://www.megaupload.com/?d=MH4639JB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s