Tag Archives: PSP

Shopaholic?

Dạo nì nghiện mua đồ trên eBay mới sợ chứ !! Tính dành xiền mua cái iPod Touch với cả cái PSP cơ mà cuối cùng cứ thấy cái rì hay ho là lại lượm :”>

Dự tính tổng thiệt hại cho cả 2 cái này tầm $450.
Tiền mua những thứ ko thật cần thiết: – $90 ( kimono, guốc gỗ, mighty mouse, etc.. )
Balance hiện tại của Paypal : $150
Số tiền còn phải kiếm thêm: $300 ($210 nếu mình ko mua linh tinh >”< )